Keresés a Városháza honlapján

 


 

 

 

Nyitólap
Hirdetmény MoLari szirénák megszólaltatásáról Nyomtatás E-mail
Közzétette: Schrickné K. Szilvia   

  

HIRDETMÉNY

 

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a városban telepített MoLari lakossági riasztó- és tájékoztató eszköz az akusztikus végpontok műszaki tesztelése céljából megszólaltatásra kerül 2011. július 20-án.

 

A szirénák megszólaltatása ebben az időpontban csak a rendszer próbája, tehát semmiféle teendője nincs.

Kérem szíves megértésüket.

 

Ercsi, 2011. július 7.

                                                          Szabó Tamás sk.

                                                            polgármester

 
Pályázati felhívás ERCSI HIRADÓ szerkesztői feladatainak ellátására Nyomtatás E-mail
Közzétette: Schrickné K. Szilvia   

 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

ERCSI HIRADÓ szerkesztői feladatainak ellátására

 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet Ercsi Város Önkormányzat hivatalos havilapja, az ERCSI HIRADÓ szerkesztői feladatainak ellátására.

 

Pályázni a Polgármesteri Hivatal által rendelkezésre bocsátott minta cikkekből, képekből, hirdetésekből és hirdetményekből álló file csomag felhasználásával elkészített Ercsi Híradó mintapéldánnyal lehet. Egy pályázó akár több minta újságot is készíthet.

 

A file csomag a Polgármesteri Hivatal titkárságán vehető át munkaidőben.

 

A benyújtott pályázati anyagnak tartalmaznia kell a pályázó bemutatkozó anyagát, szakmai tapasztalatát, referencia munkáit, motivációs levelét és a feladatkör ellátására vonatkozó rövid szakmai elképzelést, valamint, hogy a szerkesztői feladatokat havonta mennyi térítési díjért tudja vállalni.

 

A feladatkör betöltése megbízási jogviszonyban határozatlan időre szól, melyet három hónapon belül bármelyik fél azonnali hatállyal, indokolás nélkül felmondhat.

 

A pályázatra várjuk magánszemélyek, vállalkozók, baráti társaságok, diákok jelentkezését.

Megbízási díj megegyezés szerint.

 

A pályázatok azok közül kerülnek elbírálásra, melyek a pályázati felhívásnak maradéktalanul megfelelnek.

 

A pályázat benyújtási határideje: 2011. július 31.

 

A pályázatot Ercsi Város Önkormányzat polgármesteréhez kell benyújtani.

Cím: 2451 Ercsi, Fő u. 20.; Tel.: 25/515-602

 

A pályázat elbírálási határideje: 2011. augusztus 30.    

A feladat ellátásának legkorábbi időpontja: 2011. október 1.

 

Felelős: Győri Máté alpolgármester

Távollétében Schrickné Kovács Szilvia titkársági munkatárs

 

Ercsi, 2011. június 1.

 
Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal Köztisztviselők Napja miatt megváltozott munkarendjéről Nyomtatás E-mail
Közzétette: Schrickné K. Szilvia   

  

TÁJÉKOZTATÓ

 

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy

 

Ercsi Város Önkormányzat

Polgármesteri Hivatala

a Köztisztviselők Napja alkalmából

2011. július 1- én (pénteken)

zátva tart.

                     

                                               Megértésüket megköszönve, 

                                                                            Tisztelettel

                                                                                                                  Dr. Feik Csaba sk.

                                                                                                                            jegyző

 

 
Meghívó az Ercsi Egészségügyi Központ Kft. 2011. május 24- i taggyűlésére Nyomtatás E-mail
Közzétette: Schrickné K. Szilvia   

 Tel: 06/25/520-775

e-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

 

      

M E G H Í V Ó


Az Ercsi Kistérség Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Kiemelten Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2451 Ercsi, Esze Tamás u. 14., cégjegyzéket vezető bíróság: Fejér Megyei Bíróság, mint Cégbíróság, cégjegyzékszám: Cg.07-09-015171) ügyvezetőjeként tisztelettel meghívom az Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. rendkívüli taggyűlésére.

 

A taggyűlés időpontja:               2011. május 24. (kedd) de. 10 óra

 

Helyszín:           A társaság Ercsi, Fő u. 20. szám alatti telephelye (Ercsi Város Önkormányzatának épületében)

 

A társaság tagjai:          Ercsi Város Önkormányzata tag (képviseli: Szabó Tamás polgármester);

Ráckeresztúr Község Önkormányzata tag (képviseli: Ónody Miklós polgármester);

Baracska Község Önkormányzata tag (képviseli: Boriszov Zoltán polgármester);

Kajászó Község Önkormányzata tag (képviseli: Mohácsi Györgyné polgármester).

A tagokat megillető szavazatok száma:

 

- Ercsi Város Önkormányzat:                Szavazatszám:              8946     arány:               55,52 %;

- Ráckeresztúr Község Önkormányzat:  Szavazatszám:              3343     arány:               20,75 %;

- Baracska Község Önkormányzat:       Szavazatszám:              2726     arány:               16,92 %;

- Kajászó Község Önkormányzat:          Szavazatszám:              1097     arány:                 6,81 %.

 

Napirendi pontok:

 

1./        Tájékoztató a 2011. év üzleti tervéről, a költségvetés elfogadása, az intézmény finanszírozása;

2./        Beszámoló az Ercsi Kistérség Egészségügyi Központ működéséről;

3./       

4./        Döntés az Ercsi Kistérség Egészségügyi Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról;

5./        Beszámoló a társaság 2010. évi gazdálkodásáról;

6./        Tájékoztató a  2010. évi gazdálkodás Felügyelő Bizottság jelentéséről;

7./        Az egyszerűsített éves beszámoló megtárgyalása, elfogadása, döntés az osztalékról;

8./        Közhasznúsági jelentés megtárgyalása, elfogadása;

9./        Az ügyvezető 2010. évi munkájának értékelése, döntés az ügyvezető részére megadható felmentvény tárgyában

10./      Javaslat a Felügyelő Bizottság elnöki tisztére.

11./      Egyebek.

 

A taggyűlés nyilvános, a taggyűlésen – megfigyelőként – a szavazásra jogosultakon kívül is bárki részt vehet. A taggyűlés határozatával zárt ülés tartását is elrendelheti, ha a nyilvános ülés személyiségi jogot sért vagy adatvédelmi rendelkezésbe ütközik. A zárt ülésen csak a tagok és a taggyűlés által megjelölt személyek vehetnek részt.

 

A taggyűlés határozatképes, ha azon a tagok által leadható szavazatok többsége képviselve van.

Ha a taggyűlés nem volt határozatképes, a megismételt taggyűlés az eredeti napirendben szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt törzstőke, illetve szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

 

A megismételt taggyűlés időpontja:        2011. május 26. (csütörtök) de. 10 óra

 

A megismételt taggyűlés helye:  A társaság Ercsi, Fő u. 20. szám alatti telephelye (Ercsi Város Önkormányzatának épületében)

 

A megismételt taggyűlés az eredeti taggyűlés napirendi pontjai és a meghívóban közölt egyéb feltételek szerint kerül megtartásra.

 

A taggyűlési meghívót a társaság a

www.ercsi.hu internetes honlapon is közzéteszi.

 

Ercsi, 2011. május hó 04. napján


                                                            Tisztelettel

                                                                              

                                                                                             Vavrinecz Katalin

                                                                                                   ügyvezető

 
Értesítés áramszünetről Nyomtatás E-mail
Közzétette: Schrickné K. Szilvia   

 ÉRTESÍTÉS ÁRAMSZÜNETRŐL

 

Ertesítjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Ercsi településen 2011. május 2- án 10.00 óráetól 14.00 óráig áramszünet lesz az alábbi területeken:

Rákóczi F. u. ( 6 sz. főút a laktanyától délre eső szakasza), Kispusztai u., Klapka Gy. u., Magyar u., Egressy B. u. 1-45., Nefelejcs u. 49-69., Kisfaludy K.  u. (Lavotta u. és Nefelejcs u. közötti szakasz), Lavotta J. u. 54-68., Szabadság u, Hidász u., Szőlőhegy u.

 

E-ON  

 

 
Lomtalanítás Nyomtatás E-mail
Közzétette: Schrickné K. Szilvia   

 L O M T A L A N Í T Á S

A Dunanett Kft. 

2011. május 30 – 31 és június 01 – 03 -án lomtalanítást

végez a lakosság részére. A lomtalanítás alkalmával elszállítják mindazon, a családiházas ingatlanokon felhalmozódott lomot, amely méreténél fogva nem fér el a közszolgáltatás keretében a háztartásokhoz rendszeresített 120 literes edénybe.

A lom fogalmába tartoznak a háztartásban feleslegessé vált használati tárgyak.

Az összegyűlt lomot a hulladékszállító edény mellé kérjük kihelyezni rendezett módon.

Nem szállítják el a veszélyes hulladékot, gumiabroncsot, hűtőszekrényt, számítógép monitort, akkumulátort, festékes, vegyszeres dobozokat, az ipari, illetve mezőgazdasági tevékenység során keletkezett hulladékokat, falevelet, nyesedéket, épületek bontásából származó anyagokat, törmeléket!

Ercsi, 2011. április 20. 

Szabó Tamás polgármester sk.

 
Zöldhulladék gyűjtés Nyomtatás E-mail
Közzétette: Schrickné K. Szilvia   

 ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS

A Bio-Pannónia Kft. a Dunanett Kft. bevonásával 

2011. május 7–  én (szombaton) zöldhulladék gyűjtést

 

végez a lakosság részére. A gyűjtőjárat ezen a napon elszállítja a családiházas ingatlanokon képződött zöldhulladékot. A zöldhulladékot az ingatlan előtti  közterületen kell elhelyezni a szállítási útvonal közelében, oly módon, hogy  a gyűjtőjáratra történő felrakása  biztonságosan elvégezhető legyen. A szállításra előkészített zöldhulladék nem akadályozhatja a közlekedést.

A zöldhulladék fogalmába tartozik a levágott fű, levágott faág, avar, lehullott lomb, mindenféle növényi részek.

Az összegyűlt zöldhulladékot rendezett módon kérjük elhelyezni átlátszó zsákokban vagy kötegelve. A szállításra előkészített kötegek hossza nem haladhatja meg a 70 cm hosszúságot, az így kialakított köteg legnagyobb súlya 50 kg lehet. Az ágnyesedék maximum 5 cm átmérőjű lehet.

Nem szállítják el a zöldhulladékot, ha az más kategóriába tartozó összetevőket tartalmaz, pl. háztartási hulladékot, épületek bontásából származó anyagokat, törmeléket, festékes, vegyszeres dobozokat.

 

Ercsi, 2011. április 5. 

Szabó Tamás Polgármester sk.

 
Zöldhulladék gyűjtés Nyomtatás E-mail
Közzétette: Schrickné K. Szilvia   

 ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS

A Bio-Pannónia Kft. a Dunanett Kft. bevonásával 

2011. május 7–  én (szombaton) zöldhulladék gyűjtést

 

végez a lakosság részére. A gyűjtőjárat ezen a napon elszállítja a családiházas ingatlanokon képződött zöldhulladékot. A zöldhulladékot az ingatlan előtti  közterületen kell elhelyezni a szállítási útvonal közelében, oly módon, hogy  a gyűjtőjáratra történő felrakása  biztonságosan elvégezhető legyen. A szállításra előkészített zöldhulladék nem akadályozhatja a közlekedést.

A zöldhulladék fogalmába tartozik a levágott fű, levágott faág, avar, lehullott lomb, mindenféle növényi részek.

Az összegyűlt zöldhulladékot rendezett módon kérjük elhelyezni átlátszó zsákokban vagy kötegelve. A szállításra előkészített kötegek hossza nem haladhatja meg a 70 cm hosszúságot, az így kialakított köteg legnagyobb súlya 50 kg lehet. Az ágnyesedék maximum 5 cm átmérőjű lehet.

Nem szállítják el a zöldhulladékot, ha az más kategóriába tartozó összetevőket tartalmaz, pl. háztartási hulladékot, épületek bontásából származó anyagokat, törmeléket, festékes, vegyszeres dobozokat.

 

Ercsi, 2011. április 5. 

Szabó Tamás Polgármester sk.

 
Tájékoztató Közmeghallgatás megtartásáról Nyomtatás E-mail
Közzétette: Schrickné K. Szilvia   

 

T Á J É K O Z T A T Ó

 

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakókat, hogy Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete
az Eötvös József Művelődési Ház Színháztermében

2011. április 19-én (kedden) 17.00 órai kezdettel

K Ö Z M E G H A L L G A T Á S T

tart, melyre minden érdeklődőt szeretettel várunk.

 

A közmeghallgatás napirendjei:

1. Beszámoló az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról
Beterjesztő: Polgármester

2. Tájékoztató az önkormányzat által beszedett helyi adók összegéről
Beterjesztő: Polgármester

3. Tájékoztató a lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról
Beterjesztő: Polgármester

4. Tájékoztató Ercsi Város Közbiztonsági helyzetéről
Biztonsági jelzőkészülék bemutatása, annak hasznosságáról szóló tájékoztató
Beterjesztő: Polgármester

5. Közérdekű kérdések és javaslatok

 

Ercsi, 2011. március 29.

                                                                                     Tisztelettel:

                                                                                                            Szabó Tamás

                                                                                                             polgármester
                                                            

 
Meghívó vállalkozás és városfejlesztés fórumra Nyomtatás E-mail
Közzétette: Schrickné K. Szilvia   

 

MEGHÍVÓ

 

VÁLLALKOZÁS ÉS VÁROSFEJLESZTÉS

 

Fórum az Ercsi vállalkozóknak

 

2011. április 15-én, 18:00-20:00-ig

az Eötvös József Művelődési Házban

 

Tervezett program:

 

·       Rövid köszöntő Ercsi Város Önkormányzatának nevében Szabó Tamás polgármester

·       Tájékoztató az Új Széchenyi Terv kínálta vállalkozásfejlesztési lehetőségekről - Rédli László (Mentor Porta Kft.)

·       Az Új Széchenyi Terv lehetőségeihez kapcsolódó finanszírozási megoldások - Gábris Lajos (MKB Bank Zrt. - Dunaújvárosi Fiók)

 

Egyszerű fogadás, Beszélgetés frissítők mellett

 

Az esemény házigazdája: Győri Máté alpolgármester

Természetesen lehetőség nyílik majd arra is, hogy feltehessék kérdéseiket az előadóknak.

 

Őszintén reméljük, hogy aktív jelenlétével megtisztel bennünket. Kérjük, hogy részvételi szándékát 2011. április 8-ig jelezze a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. email címen vagy a 25/515-202-es telefonszámon!

 

A Fórumot támogatja: Ercsi Város Önkormányzata,

Mentor Porta Kft. és az MKB Bank Zrt.

 
Meghívó a paksi atomerőmű tájékoztató kamionjára Nyomtatás E-mail
Közzétette: Schrickné K. Szilvia   

 MEGHÍVÓ

 

A Paksi Atomerőmű Zrt. meghívja Önt ingyenesen látogatható tájékoztató kamionjára, amely 2011. április 4- én 8.00-17.00 óra között tekinthető meg az Ercsi sportcsarnok parkolójában.

 

A kiállítás tárgya: a paksi atomerőmű működése és tervezett bővítése

 

Jöjjön el, mondja el gondolatait, észrevételeit, és tegye fel kérdéseit az atomenergiával kapcsolatban!

 
Pályázati felhívás igazgatási előadó munkakör betöltésére Nyomtatás E-mail
Hirdetmények
Közzétette: Schrickné K. Szilvia   

Ercsi Város Önkormányzat jegyzője pályázatot hirdet igazgatási előadó munkakör betöltésére. Az állás betöltése határozatlan időre szól hat hónap próbaidő kikötésével. Ellátandó feladatok különösen: szociális igazgatással kapcsolatos feladatok; ipari, kereskedelmi igazgatási feladatok; jegyzői hatáskörbe utalt gyámhatósági feladatok, gyermekvédelmi igazgatási feladatok; anyakönyvvezetői feladatok.

 
Pályázati felhívás építésügyi irodavezető álláshely betöltésére Nyomtatás E-mail
Hirdetmények
Közzétette: Schrickné K. Szilvia   

Ercsi Város Önkormányzat jegyzője pályázatot hirdet építésügyi irodavezető munkakör betöltésére. Az állás betöltésének módja: 2012. május 31- ig tartó határozott időre szóló köztisztviselői kinevezés és vezetői megbízás hat hónap próbaidő kikötésével. Ellátandó feladat az építéshatósági eljárások teljes körű lefolytatása és az ezzel kapcsolatos ellenőrzési feladatok elvégzése.

 
Tájékoztató a március 15-i munkarendről Nyomtatás E-mail
Hirdetmények
Közzétette: Administrator   

Tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleinket Ercsi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala március 15- i nemzeti ünnep körüli munkarendjéről:

 • 2011. március 14-15. (hétfő-kedd)
  munkaszüneti nap
 • 2011. március 18. (péntek)
  munkanap
  08.00 órától 16.00 óráig ügyfélfogadás
 • 2011. március 19. (szombat)
  munkaszüneti nap 
 
Pályázati felhívás igazgatási előadó munkakör betöltésére Nyomtatás E-mail
Hirdetmények
Közzétette: Schrickné K. Szilvia   

Ercsi Város Önkormányzat jegyzője pályázatot hirdet igazgatási előadó munkakör betöltésére.

 
Pályázati felhívás óvodai intézményvezetői munkakör betöltésére Nyomtatás E-mail
Hirdetmények
Közzétette: Administrator   

 

 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Napfény Óvoda (2451 Ercsi, Dózsa György tér 2.) intézményvezetői munkakörének – magasabb vezetői megbízás keretében való – betöltésére.

 
Pályázat műszaki projektmenedzser munkakör betöltésére Nyomtatás E-mail
Hirdetmények
Közzétette: Administrator   

A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Projekt Iroda pályázatot hirdet műszaki projektmenedzser munkakör betöltésére.

 
Közmeghallgatás a Duna kotrásáról Nyomtatás E-mail
Hirdetmények
Közzétette: Administrator   

Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségen környezeti hatásvizsgálati eljárások folynak a a Duna hajózhatóságának javítása érdekében tett kotrások kapcsán. A kotrás a nemzetközi hajóút javítása (a százhalombattai, illetve a dunafüredi - ercsi szűkület megszüntetése) érdekében szükséges.

 
Tájékoztató az ünnepi munkarendről Nyomtatás E-mail
Hirdetmények
Közzétette: Administrator   

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Ercsi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának ünnepi munkarendje a következőképpen alakul:

 
Felhívás Önkormányzat által adományozható díjakról és kitüntetésekről Nyomtatás E-mail
Hirdetmények
Közzétette: Schrickné K. Szilvia   

Ercsi Város Önkormányzatának többször módosított, az Önkormányzat által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 20/1999. (VI. 30.) Kt. sz. rendelete 4. §-a alapján az Ercsiben élő, dolgozó magánszemélyek, intézmények, civil szervezetek, valamint a kisebbségi önkormányzat kezdeményezheti az alábbi kitüntető címek adományozását:

 
<< Első < Előző 1 2 Következő > Utolsó >>

Oldal 1 / 2